Ansökan

Barn kan ställas i kön genom att digitalt anmäla sitt intresse. Vänligen fyll i följande uppgifter och klicka på ”ansök”. Du kommer att få bekräftelse på att vi mottagit din ansökan till den mailadress du angivit. Lediga platser tillsätts löpande och vi kan inte garantera det önskade startdatumet. 

Det går också att anmäla intresse genom ansökningsblankett som finns att hämta på förskolan. Vi tillämpar syskonförtur på förskolan och därefter daterad intresseanmälan. Vi tar även hänsyn till våra gruppers åldersspann så att alla barn har någon i sin åldersgrupp att utvecklas tillsammans med. Om du blir erbjuden en plats kommer förskolans rektor att kontakta dig via samtal eller mail.

Vid frågor kring ansökningar och köhantering är ni välkomna att kontakta rektor Neeran Ezat.

Telefon: 073 – 713 25 98

neeran@noraforskola.se

Barnet
Vårdnadshavare 1
Vårdnadshavare 2