Välkommen till
Nora idrottsförskola

En fristående förskola med en idrottsprofil!

Aktiva sedan 2013

Vår förskola har funnits sedan 2013 och erbjuder 28 förskoleplatser på en avdelning, där vi delar in barnen i fyra grupper. Våra namn på barngrupperna har tagits fram av barnen själva och lyder som följande: Björnar, Leoparder, Tigrar samt Lejon

Förskolans profil är idrott och hälsa och ska erbjuda varierande aktiviteter under dagen. Aktiviteter som främjar till rörelse, motion och hälsa. Vi uppmuntrar och utmanar barnen att delta i olika fysiska aktiviteter och att alla barn ska få tillgång till att få prova på olika rörelseaktiviteter utifrån sina egna förmågor och olika förutsättningar för att möta varje barns behov.

Pedagogiskt arbetssätt

Vårt pedagogiska arbetssätt och tänkande ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Arbetssättet ska vara öppet, inbjudande och innehållsrikt. Nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för verksamheten. Personalen ska utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för bygg och matematik, naturvetenskap, experiment, teknik och idrott.

Hälsa

Vår idrottsförskola vill inte bara ta fasta på hur viktig den fysiska aktiviteten är, utan vi anser att bra matvanor är ett av flera måsten för att vi ska uppnå en sund livsföring. Detta gör vi genom att erbjuda barnen mat som lagas helt från grunden från förskolans kök. En rolig aktivitet som barnen uppskattar hos oss är att födelsedagsbarnet får önska sin favorit rätt som vi serverar på förskolan!

Kunskap

Vår syn på barns lärande utgår ifrån att de lär i samspel med andra barn och i en pedagogisk miljö som är utformad så att den utmanar barnens lek och lärande. Vi arbetar ständigt med barns inflytande och delaktighet i det dagliga arbetet. Miljön är inbjudande, innehållsrik och utformad efter barnens utveckling. Vi skapar en atmosfär där barnen känner trygghet och tillit till de andra barnen, personalen och miljön

Vi utgår från

Vår pedagogiska verksamhet utgår från skollagen, läroplanen för förskolan, kommunens riktlinjer samt FN:s barnkonvention. Målen i läroplanen är grunden till förskolans arbete och uttrycker strävansmålen för kvalitetsarbetet i förskolan, utifrån läroplanen för förskolan utformar vi våra lokala mål på Nora idrottsförskola.

Kolla på vad vi gör...

Galleri