TRIVSELREGLER FÖR PERSONALEN

 

- Vi vill att varje barn ska bli sedda och bekräftade varje dag

- Vi visar respekt till alla på förskolan oavsett ålder/kön/etnicitet/kultur.

- Vi leker med barnen utifrån vad de vill göra. Vi sätter oss ner och låter även barnen leka fritt, utifrån våra pedagogiska rum får barnen möjligheten att skapa, bygga, experimentera, utforska, motionerna och visa sin fantasi.

- Vi jobbar mycket med empati och tillsammans använder vi oss av våra känselkort och kompisregler, så vi kan förmedla hur vi känner och hur man är en bra vän.

- Barnen tränar på att plocka upp och städa efter sig när de lekt klart

- Tvätta alltid händerna innan och efter måltid, ”tvätta tvätta”-sången

- Vi väntar in våra vänner till lunch

- På förskolan sitter vi ned och äter, vi påbörjar varje måltid med ”händerna i knät”-ramsan

- Vid utgång klär barnen på sig med hjälp av klädlistan(vi hjälper till om det behövs), de sätter sig på sina egna platser med väst för att vänta på utgång med pedagog