TRIVSELREGLER FÖR FÖRÄLDRARNA

 

-       Vi undviker parfym på förskolan pga. allergier

-       Följ sjukreglerna, man meddelar förskolan när man är sjuk, ringer till förskolan när man är frisk dagen innan man är åter i förskolan.

-       Meddela frånvaro till förskolan samma dag innan kl. 9.00

-      Vi visar respekt till alla på förskolan oavsett ålder/kön/etnicitet/kultur.