TRIVSELREGLER FÖR BARNEN

 

        - Vi hälsar och säger hejdå till varandra när vi kommer och går

      - Det är inte tillåtet att ta med eget livsmedel till förskolan

      - Vi visar respekt till alla på förskolan oavsett ålder/kön/etnicitet/kultur.

      - Vi uppmuntrar barnen att vänta på sin tur och även att lyssna på sina kamrater

        - Vi jobbar mycket med empati och tillsammans använder vi oss av våra känselkort och kompisregler, 

så vi kan förmedla hur vi känner och hur man är en bra vän.

       - Barnen tränar på att plocka upp och städa efter sig när de lekt klart

        - Vi springer inte på förskolan

        - Tvätta alltid händerna innan och efter måltid, ”tvätta tvätta”-sången

        - Vi väntar in våra vänner till lunch

        - På förskolan sitter vi ned och äter, vi påbörjar varje måltid med ”händerna i knät”-ramsan

        - Vid utgång klär barnen på sig med hjälp av klädlistan(vi hjälper till om det behövs), 

de sätter sig på sina egna platser med väst för att vänta på utgång med pedagog