Handlingsplan

 

För att vi ska kunna skydda ditt barn på bästa sätt när ditt barn är hos oss på förskolan

har vi format fram handlingsplaner som berättar stegvis vad vi gör i olika situationer som uppkommit på förskolan,

 

Vi ser allvarligt på detta och tar gärna emot andra orosmoment från er föräldrar 

för att kunna utveckla våra handlingsplan till fullo.

 

Handlingsplan för mobbing.docx (14758)

Handlingsplan bitning, slå, puttning osv..docx (12119)

Handlingsplan (barn som bits).docx (14681)