Under VT 2017 jobbar vi med Tema "Vännerna i kungaskogen" så barnen får mer kunskap 

om hur man är en bra kompis, gemensakap, och hur lika men olika vi alla människor är.

vi tar även upp konflikter och hur man kan lösa dessa och pratar mycket om känslor.

 

För att se vår plan för denna termin se gärna dokumenten

varje grupp har sin egna plan.

 

För att läsa mer om våra tankar och syften kring Tema arbetet läs gärna vår planeringsdokument:


Björn Gruppen planering Tema -Vännerna i kungaskogen-.docx (141766)

Tiger Gruppen planering Tema -Vännerna i kungaskogen-.docx (155 kB)

Lejon Gruppen planering Tema -Vännerna i kungaskogen-.docx (168480)

Skogsplanering kopplat till Temat -Vännerna i kungaskogen-.docx (22969)
 

 

 

 

Under VT 2017 jobbar vi med Tema Matematik så barnen får mer kunskap 

om det matematiska begreppet och matematiken i vardagen.

Vår plan för terminen ser ut så här;

För att läsa mer om våra tankar och syften kring Tema arbetet läs gärna vår planeringsdokument

 

Terminsplanering Våren 2017 - Matematik.docx (19181)

Tema Matematik DOKUMENT 2017.docx (4054631)

 

 

Under år 2016 jobbar vi med Tema-Kroppen så barnen får mer kunskap 

om sina egna kroppar och vad varje del gör för nytta

Vår plan för året ser ut så här;

 
 

För att läsa mer om våra tankar och syften kring Tema arbetet läs gärna vår planeringsdokument

 

Nora Idrottsförskola - Årsplanering -Tema Jag och min kropp-.docx (959878)