Här kan du som förälder fylla i blankett om ditt barn behöver specialkost på förskolan

det är viktigt att förskolan får veta om ditt barn har allergier eller är överkänslig mot någon ingrediens.

 

Dessa uppgifter är sekretessbelagda, enbart den ordinarie personalen på förskolan har tillgång till dessa.

 

Det är er skyldighet att meddela förskolan om ert barn har allergier eller special kost, .

 

Ni kan välja att fylla i blanketten nedan och skicka/lämna in till oss eller skriva ut blanketten och lämna in till oss.

 

BLANKETT - Intyg om special kost.docx (48733)

Intyg om specialkost

Om eleven är i behov av specialkost, är det viktigt att skolan känner till detta. Fyll i intyget och lämna det till måltidspersonalen alternativt pedagog.