Lejon gruppen även kallad för 5-års gruppen är avsedd för de barn som går över från förskola till skola kommande sommar.

 

För att förbereda barnen på bästa sätt inför skolan och framtiden

uppmuntrar vi barnen i lek och lärande på en utmandande nivå.

 

För att läsa våra planer för våra 5-åringar i förskolan ta del av dokumenten nedan. 

 

5års grupp HT-2016.docx (27077)

5års grupp VT-2017.docx (28225)